n w    w w w w

baner
::   Start
large small default
Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy PDF Drukuj Email

Od 16 marca 2022 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy  rozpoczął przyjmowanie wniosków o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Pomoc przeznaczona jest dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli ukraińsko-polską granicę od 24 lutego i zostali już wpisani do rejestru PESEL.


Wniosek o wypłatę świadczenia składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.
Wsparcie jest udzielane od dnia przekroczenia granicy – data złożenia wniosku nie wpływa na otrzymywaną pomoc. 

Zakres informacji zbieranych podczas przyjmowania wniosków o wypłatę świadczenia:

  1. Imię (imiona) i nazwisko
  2. Data urodzenia
  3. Obywatelstwo
  4. Płeć
  5. Rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy
  6. Seria i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy, informacja o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  7. Adres pobytu
  8. Dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej
  9. Numer PESEL
  10. Numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie

Wnioski przyjmowane są u pracowników socjalnych w pokojach 110  (parter)w godzinach pracy urzędu.

Uwaga! Osoby z Ukrainy, które nie przekroczyły granicy ukraińsko-polskiej bezpośrednio a wjechały do Polski przez inne państwa, nie mają – według obecnych zapisów specustawy – statusu osób uprawnionych do nadania numeru PESEL i uzyskania świadczeń.

Pliki do pobrania:

 

Ta strona zapisuje pliki cookies na komputerze użytkownika. Pozostawienie ustawień przeglądarki bez zmian jest jednoznaczne z akceptacją plików cookies. O plikach cookie i sposobach ich obsługi czytaj w Polityce prywatności.

Akceptuję zapisywanie plików cookies przez serwis www.gops.gmina.swidnica.pl

Więcej