n w    w w w w

baner
::   Start
large small default
KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT "NIE STÓJ W MIEJSCU - BĄDŹ AKTYWNY" PDF Drukuj Email
foto: Konferencja w Lubachowie4 grudnia br. w sali konferencyjnej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie, w obecności przedstawicieli władz Gminy Świdnica oraz zaproszonych gości, odbyła się konferencja podsumowująca  IV etap realizacji projektu systemowego "Nie stój w miejscu - bądź aktywny" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Wśród gości konferencji znaleźli się przedstawicieli gminnych władz w osobach Wójta Gminy - Pani Teresy Mazurek, Przewodniczącej Rady Gminy - Pani Reginy Adamskiej, Pana Eligiusza Janasika - Przewodniczącego Komisji zdrowia, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych Rady Gminy oraz pozostali zaproszeni goście:
Pani Maria Jaworska – Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty, Pani Anna Szywała – Prezes Firmy Szkoleniowo-Doradczej Anna Szywała, Pani Katarzyna Pulnik – Koordynator Projektu, Pani Beata Galewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, Pani Violetta Kalin – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy, Pani Magdalena Urbańska – Dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubachowie, Pan Arkadiusz Piaseczny – Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy, Pani Katarzyna Lesińska – Prezes Stowarzyszenia ''SENSUS'' Centrum Edukacji i Ośrodka Pomocy Psychologicznej, Pedagogicznej i Logopedycznej w Świdnicy, jak również pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz uczestnicy projektu. 
 
Wszystkich zgromadzonych powitała Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy Pani Ewa Burdek:
 
- "Jest to już czwarta konferencja podsumowująca nasz projekt systemowy i kolejne, nowe doświadczenia zdobyte  w związku z  jego realizacją. Założeniem każdego projektu systemowego jest zdolność przywrócenia do zatrudnienia, odzyskania motywacji, pewności oraz integracji ze środowiskiem poprzez podniesienie samooceny i nabycie kwalifikacji. Celem ogólnym naszego projektu było zwiększenie integracji społeczno-zawodowej osób w wieku aktywności zawodowej , pozostających bez pracy i korzystających z pomocy społecznej. Cele szczegółowe to: podniesienie samooceny i wiary we własne możliwości, podniesienie kwalifikacji zawodowych, zapoznanie się ze sposobami poszukiwania pracy. Skierowany był do osób bezrobotnych, niepełnosprawnych i nieaktywnych zawodowo.  Z roku na  roku projekt nasz  wzbudza coraz większe  zainteresowanie wśród uczestników.
 
Rekrutację do naszego projektu rozpoczęliśmy  w miesiącu styczniu bieżącego roku i z  52  osobowej grupy kandydatów wyłoniono 14 osób: 2 mężczyzni 12 kobiet - w tym 3 osoby niepełnosprawne. Wiek uczestników kształtował się od 19 do 56 lat z przewagą tych młodszych, poziom wykształcenia od podstawowego do średniego.  Wybrani uczestnicy realizowanego w bieżącym roku projektu byli bardzo dobrze zorientowani w zasadach obowiązujących podczas jego przebiegu.
Zdobyte informacje od uczestników projektu z ubiegłego roku wzmocniły ich wiarę, że można zrobić coś dla siebie samych a przede wszystkim, że należy wyjść z domu i pokonać strach w kontaktach z pracodawcami. Wszyscy uczestnicy bardzo odpowiedzialnie podeszli do szkoleń co potwierdzą wręczone za chwilę certyfikaty i zaświadczenia o ich ukończeniu. Szkolenia w odróżnieniu od roku poprzedniego rozpoczęliśmy od wsparcia specjalistycznego tj. warsztatów i poradnictwa indywidualnego z psychologiem. Warsztaty i zajęcia prowadziła Pani Katarzyna Lesińska w okresie od 13.03.2012 r. do 31.05.2012 r. Spotkania i warsztaty z psychologiem ukierunkowały uczestników i  umożliwiły wybrać odpowiednie kursy i szkolenia. Było to dla nich bardzo pomocne.

Wsparciem doradcy zawodowego objętych zostało 14 osób w okresie od 4.06.2012 r. do 2.10.2012 r. Doradca zawodowy pracował z każdą osobą oddzielnie i w formie kreowania wizerunku i treningu grupowego,  przygotowując do wejścia i poruszania się na rynku pracy. Tego typu wsparcie jest zakładane przy realizacji każdego projektu ponieważ dostarcza informacji o rynku pracy i sposobach poszukiwania pracy. Oprócz wsparcia doradcy zawodowego  uczestnicy projektu ukończyli następujące kursy:

1) Opiekun osoby starszej i/lub niepełnosprawnej od 28.06 do 30.08.2012 r.  - 6 osób,
2) Handlowca z prawem jazdy od 11.06.9.09.2012 r.  – 5 osób w tym 1 osoba ukończyła kurs prawa jazdy za pierwszym podejściem,
3) Bukieciarstwo  i florystyka z elementami wizażu   od 3.08 do 7.09.2012 r. - 3 osoby. 

W trakcie trwania projektu dwie osoby podjęły pracę, jedna z uwagi na trzyzmianowy system pracy musiała zrezygnować z udziału w projekcie, druga kontynuowała pracę i uczestniczyła w projekcie.
Łącznie uczestnicy odbyli 440 godzin zajęć, wartość projektu wyniosła 250 000 zł, w tym: 26 250 zł to wkład własny gminy.
 
    W ramach środków własnych gminy sfinansowane zostały dojazdy na kursy i szkolenia, zasiłki celowe wypłacono na żywność, opał, doposażono uczestników projektu w sprzęt gospodarstwa domowego tj. kuchenki gazowe, pralki i lodówki. Zróżnicowanie przeprowadzonych szkoleń i odbytych kursów świadczy o dojrzałości osób uczestniczących w projekcie i to jest bardzo pozytywne. Cieszy również to, że projekty systemowe z zakresu aktywnej integracji społecznej stały się popularne w naszej gminie. Pozytywne jest także i to, że uczestnicy zwiększyli swoją świadomość, że praca jest cennym dobrem, w szczególności w obliczu tak trudnych warunków na rynku pracy. Doceniam Państwa ambicje i zaangażowanie w realizowanym projekcie, cieszy nas wszystkich to, że potraficie się integrować i myśleć pozytywnie, że zaczynacie cenić samych siebie i poznajecie swoją wartość, co w życiu każdego człowieka jest bardzo ważne. Cenne  dla nas a także i dla Państwa jest to, że potraficie już wyjść z domu, że  jesteście ciekawi nowych wyzwań, które wcześniej okazywały się trudne i niewiadome. Dla nas - pracowników pomocy społecznej – największym  efektem Państwa uczestnictwa w projekcie jest to, że  inaczej traktujecie  pomoc społeczną - już nie jako pewien sposób na życie, ale jako wspomaganie w rozwiązywaniu codziennych problemów. Wierzą, że wspólnie tzn. z pracownikami ośrodka  można więcej i lepiej, że wsparcie które Państwo otrzymaliście da siłę do realizacji wielu zamierzeńi planów życiowych i zawodowych. Spełnienia tych ostatnich życzymy w sposób szczególny.
 
    Podsumowując realizację projektu zaznaczyć należy, że na prawidłowy jego przebieg pracowali uczestnicy, koordynator projektu, firma szkoleniowai pracownicy socjalni. Wszystkim Państwu za tę pracę pragnę podziękować.
W sposób szczególny dziękuję Pani Wójt Gminy Świdnica Pani Teresie Mazurek za wspieranie naszych działań. Serdecznie dziękuję Pani Koordynator za pomoc merytoryczną przy realizacji projektu, Pani Prezes Annie Szywała za pomoc w organizowaniu szkoleń i kursów zawodowych, za zawsze twórczą współpracę, pracownikom socjalnym za  pracę z uczestnikami projektu, a uczestnikom za odpowiedzialne podejście do wszystkich zajęć, kursów i szkoleń oraz za to, że wyrazili  zgodę na uczestnictwo w projekcie.

Na zakończenie pragnę wszystkim uczestnikom projektu życzyć wszelkiej pomyślności w życiu rodzinnym i skutecznej realizacji wszystkich planów i zamierzeń a głównie powodzenia na rynku pracy. Pragnę złożyć wszystkim Państwu  najlepsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Niech te święta będą  przepełnione radością, spokojem i miłością najbliższych."
 
 

Ta strona zapisuje pliki cookies na komputerze użytkownika. Pozostawienie ustawień przeglądarki bez zmian jest jednoznaczne z akceptacją plików cookies. O plikach cookie i sposobach ich obsługi czytaj w Polityce prywatności.

Akceptuję zapisywanie plików cookies przez serwis www.gops.gmina.swidnica.pl

Więcej