n w    w w w w

baner
::   Start
large small default
27
Sty
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Aktualności
Piątek, 27 Styczeń 2023 08:04

Dotyczy postępowania  w trybie zapytania ofertowego na  realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby (dziecka) z zaburzeniami psychicznymi

Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła 1 oferta  złożona przez Wykonawcę:

    • PRYWATNA PRAKTYKA FIZJOTERAPEUTYCZNA Piotr Szczepański, 58-100 Świdnica,
      ul. Okrężna 54/4
      
Wyżej wymieniona oferta spełnia warunki dotyczące przedmiotu zamówienia określone przez Zamawiających w ogłoszeniu i w wyniku oceny została wybrana do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby (dziecka) z zaburzeniami psychicznymi.

 

Kierownik                                    
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy
Dorota Waliszak                              

 
19
Sty
Zapytanie ofertowe na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby (dziecka) z zaburzeniami psychicznymi
Czwartek, 19 Styczeń 2023 14:39
Świdnica, dnia 19-01-2023 r.


Zapytanie ofertowe

na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby (dziecka)

z zaburzeniami psychicznymi


I NABYWCA (nazwa i adres)

Gmina Świdnica

ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica


Odbiorca

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy

ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica


II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Nazwa zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby (dziecka) z zaburzeniami psychicznymi w 2023 roku.

2. CPV

85.00.00.00-9 - usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

85.31.21.00-0 - usługi opieki dziennej

3. Rodzaj zamówienia usługi

Więcej…
 
19
Sty
1 LUTEGO UPŁYWA TERMIN NA ZŁOŻENIE WNIOSKU O DODATEK ENERGETYCZNY
Aktualności
Czwartek, 19 Styczeń 2023 07:46
Tylko do 1 lutego 2023 r. ogrzewający dom, lub mieszkanie energią elektryczną, mogą złożyć wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego. Jest on wypłacany przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy, jako jednorazowe świadczenie w wysokości 1000 zł. Natomiast w przypadku rocznego zużycia energii elektrycznej powyżej 5000 kilowatogodzin, zostanie on podwyższony do 1500 zł. Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
Więcej…
 
19
Sty
ZDALNE SZKOLENIE DLA SENIORÓW Z CYBERBEZPIECZEŃSTWA
Aktualności
Czwartek, 19 Styczeń 2023 07:42
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza 20 stycznia na webinarium CEDUR dla seniorów pt. „Cyberbezpieczeństwo w kontekście zagrożeń występujących w Internecie,  w szczególności oszustw na urządzeniach mobilnych”. Udział w webinarium jest bezpłatny.

Seminarium online organizowane jest przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach projektów: Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR oraz Centrum Edukacji dla Bezpieczeństwa Rynku Finansowego – CEBRF, we współpracy z Komendą Główną Policji. Webinarium przeznaczone jest dla seniorów, aby zwiększyć świadomość i uwrażliwić tę grupę społeczną na zagrożenia występujące w Internecie.

Spotkanie odbędzie się 20 stycznia 2023 roku (17:00-18:00). Logowanie uczestników na webinarium rozpocznie się od 16:45.
Zgłoszenia będą przyjmowane za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego. W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane wraz z potwierdzeniami uczestnictwa. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej 19 stycznia 2023 roku.

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Plakat wydarzenie - para uśmiechniętych seniorów na kanapie z wnuczka (po lewej)

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 56

Ta strona zapisuje pliki cookies na komputerze użytkownika. Pozostawienie ustawień przeglądarki bez zmian jest jednoznaczne z akceptacją plików cookies. O plikach cookie i sposobach ich obsługi czytaj w Polityce prywatności.

Akceptuję zapisywanie plików cookies przez serwis www.gops.gmina.swidnica.pl

Więcej