n w    w w w w

baner
::   Start
large small default
21
Wrz
INFORMACJA DOT. SKŁADANIA WNIOSKÓW NA DODATEK ENERGETYCZNY: PELLET, BIOMASA, OLEJ OPAŁOWY, DREWNO KAWAŁKOWE, LPG
Aktualności
Środa, 21 Wrzesień 2022 09:35
Od 21 września Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął przyjmowanie wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych ogrzewanych źródłem innym niż węgiel. Wnioski o dodatek należy składać do samorządu właściwego według miejsca zamieszkania. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta będzie weryfikował ich zgodność z wpisem do CEEB. 

Nowe przepisy w obowiązującej ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw zakładają, że dodatek energetyczny w tym dodatek węglowy będzie wypłacany na jeden adres zamieszkania.

Więcej…
 
13
Wrz
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Aktualności
Wtorek, 13 Wrzesień 2022 11:18
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy postępowania  w trybie zapytania ofertowego na  realizację specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osoby (dziecka) z zaburzeniami psychicznymi

Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła 1 oferta  złożona przez Wykonawcę:

    • PRYWATNA PRAKTYKA FIZJOTERAPEUTYCZNA Piotr Szczepański, 58-100 Świdnica,
      ul. Okrężna 54/4

      
Wyżej wymieniona oferta spełnia warunki dotyczące przedmiotu zamówienia określone przez Zamawiających w ogłoszeniu i w wyniku oceny została wybrana do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby (dziecka) z zaburzeniami psychicznymi.

                       


                                                                                                                                                                          Kierownik
                                                                                                                                     Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy
                                                                                                                                                                        Dorota Waliszak


 
30
Sie
ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSOBY (DZIECKA) Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
Wtorek, 30 Sierpień 2022 14:33
Świdnica, dnia 30-08-2022  r.


ZAPYTANIE OFERTOWE
NA REALIZACJĘ SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSOBY (DZIECKA)
Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI


I  NABYWCA (nazwa i adres)

Gmina Świdnica
ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica

Odbiorca
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy
ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Nazwa zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby (dziecka) z zaburzeniami psychicznymi w 2022 roku
2. CPV
85.00.00.00-9 - usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85.31.21.00-0 - usługi opieki dziennej

3. Rodzaj zamówienia usługi

Więcej…
 
25
Sie
INFORMACJA O TERMINIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK 2022/2023
Aktualności
Czwartek, 25 Sierpień 2022 07:17

Do 15 września br. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przyjmowane są wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/2023. O stypendium ubiegać się mogą rodzice uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, których dochód w rodzinie nie przekracza 600,00 zł netto na osobę.

Wypełnione wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. B. Głowackiego 4 - pok. 110,
w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2022 roku
, a w przypadku słuchaczy wymienionych kolegiów - do 15 października 2022 roku.

Dokumenty do pobrania:

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 54

Ta strona zapisuje pliki cookies na komputerze użytkownika. Pozostawienie ustawień przeglądarki bez zmian jest jednoznaczne z akceptacją plików cookies. O plikach cookie i sposobach ich obsługi czytaj w Polityce prywatności.

Akceptuję zapisywanie plików cookies przez serwis www.gops.gmina.swidnica.pl

Więcej